1. Wjazd i pobyt

Obywatele polscy przybywający na ziemię austriacką zobligowani są do posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Obydwa dokumenty powinny znajdować się w dobrym stanie technicznym. Przy pobycie do 90 dni nie wymaga się dodatkowych formalności. W przeciwnym wypadku wymagane jest zgłoszenie się do urzędu ds. cudzoziemców.

2. Zdrowie

Austriacka służba zdrowia stoi na wysokim poziomie. Osoby chcące z niej skorzystać powinny posiadać kartę E-111 lub Europejską Kartę Ubezpieczenia (EKUZ).

3. Cło

Przepisy austriackie są pod tym względem tożsame z unijnymi. Polacy nie podlegają ograniczeniom co do ilości przewożonych i zakupionych towarów, o ile są one przeznaczone na użytek własny bądź prezenty. Sprzedaż towarów jest naruszeniem prawa i podlega stosownym karom oraz konfiskacie.

Jednym ograniczeniom celnym podlegają następujące produkty:

 • papierosy – 200 szt.
 • cygaretki – 400 szt.
 • cygara – 200 szt.
 • tytoń – 1 kg
 • spirytus – 10 l
 • wino ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto) – 20 l
 • wino – 90 l (w tym maksymalnie 60 l wina musującego)
 • piwo – 110 l

Uwaga! Osoby poniżej 17 roku życia nie mogą przewozić żadnych wyrobów alkoholowych i tytoniowych.

4. Waluta

W Austrii obowiązuje euro. Orientacyjne ceny wybranych produktów:

 • 1 l mleka – 0,97 €
 • chleb – 1,51 €
 • 1 kg ryżu – 1,54 €
 • jajka 12 sztuk – 2,89 €
 • 1 kg sera – 13,39 €
 • 1 kg piersi z kurczaka 7,75 €
 • 1 kg ziemniaków – 1,26 €
 • 1,5 l wody – 0,62 €
 • obiad w restauracji – od 8 €
 • piwo w restauracji – 3,50 €
 • butelka wina – 5,25 €
 • lokalne piwo – 0,78 €
 • paczka papierosów Marlboro 4,62 €
 • 1 l benzyny – 1,42 €

5. Karta Wiedeńska

Karta Wiedeńska uprawnia do ok. 200 rozmaitych zniżek i promocji. Pozwala m.in. na bezpłatny przejazd metrem, autobusem i tramwajami (przez 72 godziny). Uprawnia do znacznych zniżek w 180 muzeach, galeriach, zabytkach, teatrach, kawiarniach, sklepach, restauracjach, winiarniach i koncertach. Obniża koszt przejazdu z lotniska do centrum Wiednia i z powrotem (z 5,80 euro do 5 euro). K

arta kosztuje 16,90 euro. Można ją nabyć w hotelach, informacjach turystycznych, punktach sprzedaży, informacjach linii wiedeńskiej. Oprócz tego można ją kupić za pomocą karty kredytowej. Jest ważna przez 3 dni.

6. Dla kierowców

Zmotoryzowani obywatele polscy poruszają się po Austrii na podstawie polskiego prawa jazdy. Należy pamiętać, że wszyscy (pasażerowie i kierowca) muszą zapinać pasy bezpieczeństwa. Z kolei osoby poruszające się dwukołowymi pojazdami silnikowymi muszą założyć kask. W Austrii dozwolony poziom alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila.

Na ogół w miastach znajdują się strefy płatnego parkowania. Bilety parkingowe można kupić w kioskach Trafika, parkomatach i bankach.

Ponadto należy uiszczać opłaty za przejazdy drogami ekspresowymi i autostradami. Turystów obowiązują następujące ceny:

 • winieta 10-dniowa – 13 euro (samochody osobowe)

W Austrii można si ę poruszać z prędkością: 130 km/h po autostradach, 100 km/h w terenie niezabudowanym i 50 km/h w terenie zabudowanym.

7. Godziny otwarcia

Sklepy są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 (w tym przerwa obiadowa), a w soboty w godz. 8.00-17.00.

Poczta pracuje od poniedziałku do piątku w godzi. 8.00-12.00 i 14.00 – 17.00 (18.00).

8. Telefony alarmowe

 • Straż pożarna: 122
 • Policja: 133
 • Pogotowie ratunkowe: 144

9. Ważne adresy

Ośrodek Informacji Turystycznej
Margaretenstrasse 1, A-1040 Wien
tel. 01/587 20 00, faks 01/588 66-48

10. Placwki MSZ

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Austrii
Ambasador: Artur LORKOWSKI
Austria, Wiedeń, Hietzinger Hauptstrasse 42 c, 1130
Tel.: +43 1 87015100 Tel. dyżurny: +43 69918070220 Faks: +43 1 87015222
wieden.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.wieden.msz.gov.pl
Wydział Konsularny Ambasady RP w Wiedniu. Auhofstrasse 19 B, 1130 Wien Tel: +43 870 15 128 Fax: +43 870 15 136 Telefon komórkowy konsula dyżurnego (po godzinach pracy, tylko w sprawach losowych, wymagających niezwłocznej interwencji): +43 69918070105 e-mail: wieden.amb.wk@msz.gov.pl

Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu
ambasador – st. przedst. (ONZ): Przemysław Grudziński
Austria, Wiedeń, Hietzinger Hauptstrasse 42 C, 1130 Wien
Tel.: +43 1 870 15 816 Tel. dyżurny: +43 1 870 15 220 Faks: +43 1 870 15 331
wieden.onz.obwe.sekretariat@msz.gov.pl
www.wiedenonz.msz.gov.pl

Instytut Polski w Wiedniu
I radca – Dyrektor IP: Justyna Golińska
Austria, Wiedeń, Am Gestade 7, 1010
Tel. dyżurny: +43 1 533 89 61 Faks: +43 1 532 45 91
sekretariat.wien@instytutpolski.org
www.polnisches-institut.at

Inne miasta, w których znajdują się placówki MSZ:
Graz, Innsbruck, Klagenfurt

Pozostałe artykuły nt. tego miasta znajdziesz rozwijając MENU.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.