Istambuł, Turcja

Istambuł - Mosque

Istambuł (Stambuł) jest wyjątkowym miastem pod wieloma względami. Warto pamiętać o tym, że to właśnie w Stambule spotykają się ze sobą dwa kontynenty: europejski i azjatycki. Być może dlatego określa się go na zmianę a to Nowym Yorkiem Wschodu, a to Wrotami Azji. Tak czy inaczej miasto jest spadkobiercą spuścizny trzech wielkich imperiów: Osmańskiego, Bizancjum i Cesarstwa Wschodniorzymskiego.

Współczesny Istambuł jest największą metropolią w Europie i jednym z największych miast świata. To doskonale rozwinięty ośrodek przemysłowy, gospodarczy, naukowy i kulturalny. W mieście niemal na każdym kroku spotyka się uliczne targowiska i wielkie bazary. Jednocześnie jest to siedziba wielu banków, pięciu uniwersytetów oraz tureckiej giełdy papierów wartościowych. Znajduje się tu mnóstwo minaretów, smukłych wież i meczetów. Turyści swoje pierwsze kroki kierują do górującego nad miastem, znanego na całym świecie Błękitnego Meczetu.

Pozostałe artykuły nt. tego miasta znajdziesz rozwijając MENU.