Istmbuł historia

Pierwsze ślady osadnictwa w okolicach Stambułu pochodzą z epoki kamienia. Można się na nie natknąć w części azjatyckiej. Z badań i wykopalisk wynika, że pierwsza osada istniała tu w epoce brązu i była usytuowana na obszarze dzisiejszego pałacu Topkapı. Później powstała tu kolonia Chalkedon. Mniej więcej w tym samym czasie Grecy założyli tu pierwszą większą miejscowość, zwaną obecnie Sarayburunu.

Nie da się ukryć, że miasto dość prężnie się rozwijało. Wynikało to głównie z jego dogodnego położenia. Niestety, nie oparło się najazdom. Do pierwszego z nich przyczynili się Persowie, później przyszła pora na Ateńczyków i Spartan. Z czasem zaczęli się tu osiedlać Galowie, a następnie połączono się z Cesarstwem Rzymskim. Od czasów panowania cesarza Konstantyna I Wielkiego miasto zyskało nową nazwę – Konstantynopol. Dość szybko został on stolicą Cesarstwa Wschodniorzymskiego.

W kolejnych wiekach modernizowano miasto. Już w V wieku otoczono je murami, następnie cesarz Justynian podjął decyzję o budowie kościoła Hagia Sofia. W połowie XI wieku miasto stało się centralnym ośrodkiem kościoła prawosławnego.

Kolejne wieki umacniały pozycję Konstantynopola, zwłaszcza w sektorze handlu i usług. Niestety, nieco mniej interesująco prezentowało się to z militarnego punktu widzenia. Wystarczy wspomnieć, że pod koniec XIV wieku pod mury miasta po raz pierwszy podeszli Osmanowie. Później wojska Bajazyda I oblegały miasto. Kolejne oblężenie przyszło wraz z Muradem II. W końcu gród został zdobyty przez Turków pod wodzą Mehmeda II 29 maja 1453 i stał się stolicą imperium osmańskiego. W momencie kiedy Osmanowie podbili Egipt, a kalifat został przeniesiony do Stambułu, miasto siłą rzeczy zostało najważniejszym ośrodkiem islamskiego świata. Od tego też czasu miasto dekorowano zachwycającymi i budzącymi ogromny podziw pałacami, meczetami, etc. W XIX wieku wraz z próbą europeizacji tradycyjną architekturę turecką zastąpiono barokiem i rokoko.

28 marca 1930 roku miasto zostało oficjalnie nazwane Stambułem. Ujednolicenie nazwy było potrzebne szczególnie w kontaktach międzynarodowych. Trzeba przy tym pamiętać, że z chwilą zmiany nazwy miasto już od 7 lat nie było stolicą Turcji. Jakkolwiek nazwa Istambuł wydaje się jeszcze dziś popularniejsza.

Pozostałe artykuły nt. tego miasta znajdziesz rozwijając MENU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.