Kijów, Ukraina

Kijów to stolica Ukrainy. Miasto, położone nad rozlewającym się bardzo szeroko Dnieprem, jest najważniejszym centrum administracyjnym, gospodarczym, przemysłowym, kulturowym i naukowym kraju. Ze względu na swoje usytuowanie oraz fakt, iż znajduje się tu bardzo dużo parków i ogrodów, Kijów nazywa się najbardziej zalesioną stolicą Europy.

Miasto leżące w północnej części Ukrainy, na Nizinie Naddnieprzańskiej, znajduje się na kilku wzgórzach poprzecinanych głębokimi jarami. Nic więc dziwnego, że na jego terenie istnieje bardzo dużo terenów zielonych. Sprzyja też temu położenie u ujścia Desny do Dniepru, rozlewającego się wśród zadrzewionych wzniesień.

Warto dodać, że na rzece wybudowano duży zbiornik zaporowy (tzw. Zbiornik Kijowski). Jego zadaniem jest dostarczanie do miasta wody do celów konsumpcyjnych i przemysłowych. Zbiornik ma powierzchnię 922 km2, zaś wodę dostarcza się do miasta licznymi kanałami.

Kijów znajduje się pod wpływem klimatu umiarkowanego kontynentalnego. Średnia temperatura w styczniu wynosi -6 st. C., zaś w lipcu jest to 20 st. C. Z kolei średnia wysokość opadów wynosi od 58 mm zimą do 91 mm latem.

Obecnie miasto zamieszkuje ok. 2,76 mln ludzi; natomiast w całej aglomeracji jest to ponad 5,2 mln mieszkańców. Miasto zajmuje 839 km2 powierzchni. Na tym obszarze dominuje przemysł chemiczny, maszynowy, środków transportu, spożywczy, elektrotechniczny, obuwniczy, poligraficzny, włókienniczy oraz materiałów budowlanych.

Pozostałe artykuły nt. tego miasta znajdziesz rozwijając MENU.