Lwów, Ukraina

Lwów - Adam MickiewiczLwów – największe miasto zachodniej Ukrainy, będący stolicą obwodu lwowskiego, jest jednocześnie jednym z najważniejszych ośrodków polskości na tamtych terenach. Wynika to głównie z przeszłości miasta.

Należy zauważyć, że przez wiele wieków Lwów znajdował się w granicach Polski: pełnił między innymi funkcję stolicy województwa lwowskiego i ruskiego Korony Królestwa Polskiego. Był jednym z najważniejszych miast zarówno w I, jak i w II Rzeczpospolitej. Ostatecznie jednak znalazł się w granicach państwa ukraińskiego.

Miasto pełni ważną rolę nie tylko w świadomości Polaków, ale i całego świata. Świadczy o tym faktu, że znajdujący się tu cenny zespół obiektów zabytkowych został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Stało się to w 1998 roku.

Pozostałe artykuły nt. tego miasta znajdziesz rozwijając MENU.