Wjazd i pobyt

Polacy wjeżdżający do Chorwacji na mniej niż 90 dni powinni posiadać paszport lub dowód osobisty. W takim przypadku nie potrzebna jest wiza. Trzeba jednak pamiętać, że okres ważności paszportu nie może być krótszy niż dozwolony okres pobytu. Oznacza to, iż przy wjeździe turystycznym paszport musi obowiązywać przez co najmniej 90 dni. W przypadku pobytu powyżej 90 dni, niezbędne jest wyrobienie wizy w Ambasadzie Chorwacji w Polsce (Warszawa. ul. I. Krasickiego 10).

Warto pamiętać, że jeśli do Chorwacji chcemy przyjechać z dziećmi, to muszą być one wpisane do paszportu rodziców. Mogą też posiadać własny paszport. W przypadku, gdy do Chorwacji wjeżdżają osoby małoletnie bez opieki rodziców/opiekuna prawnego przydaje się pisemna zgoda rodziców (przetłumaczona na język angielski) wraz z ich podpisem, adresem i numerem telefonu kontaktowego. Zalecenie to nie dotyczy uczestników wycieczek wpisanych na listę organizatora.

Od kilku lat istnieje możliwość przekroczenia granicy chorwackiej na podstawie polskiego dowodu osobistego. Niestety, nie zawsze jest to honorowane, podobnie jak w przypadku instytucji (np. opieki zdrowotnej, urzędów, poczty czy banków), które wymagają od obcokrajowców okazywania się paszportem.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podaje, że zgodnie z przepisami celnicy chorwaccy mogą nie wpuścić na terytorium ich kraju cudzoziemców nie posiadających odpowiednich środków do swojego utrzymania. Co ciekawe, ich ilość nie została konkretnie określona. Przyjmuje się, że powinno to być minimum 100 euro na każdy dzień pobytu (lub ich równowartość w walucie wymienialnej). W przypadku osób posiadających potwierdzone zaproszenie od chorwackiej osoby fizycznej lub prawnej ewentualnie mającej voucher turystyczny wymaga się 50 euro za dzień.

Zdrowie

W Chorwacji warto posiadać ubezpieczenie na wypadek choroby i od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Tylko w ten sposób można uniknąć wysokich rachunków za wizytę w przychodni lub za pobyt w szpitalu.

Wybierając się do tego kraju nie trzeba poddawać się dodatkowym szczepieniom. Nie można jednak zapomnieć o zabraniu nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych i kremów/olejków do opalania z wysokimi faktorami. Dzięki nim można się zabezpieczyć przed poparzeniami słonecznymi lub przegrzaniem organizmu, co jest bardzo częstym zjawiskiem w tym regionie Europy.

Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej przebywający na terytorium Chorwacji mają prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych jedynie w nagłych wypadkach. W pozostałych przypadkach konieczne jest uiszczenie opłat. Są one bardzo wysokie i wynoszą m.in. 50 euro za dobę w szpitalu (nie pokrywa to kosztów lekarstw i operacji), 12-30 euro za prywatną wizytę. W celu uzyskania pomocy medycznej wystarczy udać się z paszportem do przychodni, szpitala lub prywatnego gabinetu lekarskiego. Na pewno zostaniemy przyjęci. Inaczej zaś wygląda sprawa w przypadku osób, które wjechały do Chorwacji jedynie na podstawie dowodu osobistego – mogą nie zostać przyjęte przez lekarza.

Cło

Trzeba przyznać, że chorwackie normy celne nie różnią się specjalnie od tych, które obowiązują w Europie. Bez żadnego problemu można przywieźć przedmioty osobistego użytku oraz związane z pobytem turystycznym (m.in. sprzęt do nurkowania, kamerę, aparat fotograficzny). Z kolei łodzie i jachty na własny użytek można przetransportować, o ile tylko zgłosi się je na granicy i okaże dowód własności. Ich przewozu dokonuje właściciel bądź zawodowy przewoźnik na podstawie pisemnego zlecenia uzyskanego od właściciela jachtu bądź łodzi.

Jeśli chodzi o żywność, to i w tym zakresie przepisy nie są zbyt drastyczne. Na własne potrzeby można wieźć np. do 10 kg mięsa i jego przetworów. Nie ma żadnych limitów na makarony lub pieczywo. Nieco inaczej wygląda sprawa z lekami. Lepiej je przewozić w oryginalnych opakowaniach, aby nie być posądzonym o przemyt narkotyków. Jeśli zaś chodzi o wwóz leków zawierających substancje narkotyczne, to warto się zapoznać z ich wykazem zamieszczonym na stronie www.poslovniforum.hr/zakoni/zszod03.asp. Leki te można wwieźć tylko w ilości niezbędnej na czas podróży. Ponadto należy pokazać dokumentację medyczną na granicy. Do dokumentacji zalicza się informacje o chorobie lub receptę.

Osoby, które ukończyły 17 lat mogą wwieźć maksymalnie 200 sztuk papierosów lub 50 cygar lub 250 g tytoniu. Ponadto mogą przywieźć ze sobą do 0,5 l wyrobów spirytusowych, do 2 l wyrobów winiarskich oraz do 5 l piwa. Ograniczenia (do 50 ml) dotyczą także perfum.

Udając się do Chorwacji można wwieźć dowolną sumę w obcej walucie, aczkolwiek trzeba ją zgłosić, gdy przekracza równowartość 40 tys. kun chorwackich. Jeśli zaś chodzi o wwóz i wywóz waluty chorwackiej, to jest to możliwe jedynie do wysokości 15 tys. kun.

Warto pamiętać, że turyści mogą się przy wyjeździe ubiegać o zwrot podatku VAT (PDV). Dokonuje się tego na podstawie rachunku, którego wartość nie może przekraczać 500 kun. Nie dotyczy to jednak dowodów zakupu benzyny, ropy oraz wyrobów ropopochodnych). Na granicy okazuje się celnikom Tax Cheque poświadczony przez obsługę sklepu, w którym dokonano zakupów. Po weryfikacji celnicy wypłacają należną sumę.

Dla kierowców

W Chorwacji honoruje się polskie prawo jazdy, ale kierujący pojazdem musi też posiadać dowód rejestracyjny pojazdu i dowód ubezpieczenia OC. Nie trzeba natomiast mieć tzw. zielonej karty. Wskazane jest posiadanie polisy AC, ponieważ jej brak wiąże się z długotrwałymi i bardzo żmudnymi procedurami odszkodowawczymi.

Przepisy drogowe w Chorwacji nie różnią się zbyt mocno od tych, które są przyjęte na kontynencie europejskim. Należy zatem zapinać pasy (obowiązuje to zarówno kierowcę, jak i pozostałych pasażerów) i jeździć z włączonymi światłami mijania przez całą dobę. Nie wolno parkować samochodów w miejscach do tego nie przeznaczonych, ponieważ grożą za to surowe mandaty.

Kierowca nie może rozmawiać przez telefon w trakcie prowadzenia samochodu. Nie może też prowadzić auta, jeśli jest pod wpływem alkoholu. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie kierowców zawodowych; pozostali mogą mieć w organizmie maksymalnie 0,5 promila. Jeśli jednak doszłoby z ich udziałem do kolizji czy wypadku drogowego, to są traktowani znacznie surowiej niż gdyby byli trzeźwi.

Trzeba pamiętać, że kary za łamanie przepisów ruchu drogowego są w Chorwacji bardzo dotkliwe i wysokie. Mandaty sięgają nawet 2000 euro. Szczególnie ścigani są piraci drogowi, którzy nie dostosowują się do obowiązujących norm prędkości. A te są następujące: samochody osobowe – 50 km/h w terenie zabudowanym, 90 km/h poza terenem zabudowanym, 110 km/h na drogach szybkiego ruchu, 130 km/h na autostradach (80 km/h w przypadku autobusów lub samochodów z przyczepą).

Zgodnie z chorwackimi przepisami każdy pojazd musi być wyposażony w takie elementy, jak: dwa trójkąty ostrzegawcze, dwie pary okularów przeciwsłonecznych, apteczka, linka holownicza oraz komplet zapasowych żarówek. Przydatna jest także kamizelka odblaskowa, którą każdy kierowca musi na siebie założyć w przypadku uczestnictwa w kolizji lub wypadku drogowym.

Telefony kierunkowe

Numer kierunkowy do Chorwacji:

 • z telefonów komórkowych: +385
 • z telefonów stacjonarnych: 00385

Numer kierunkowy do Split:

 • +385 021

Waluta

W Chorwacji obowiązuje kuna (kn), której równowartość stanowi 100 lip.

Orientacyjne przeliczenie na złotówki to 1 kuna = 0,50 zł.

Orientacyjne ceny wybranych produktów w PLN

 •     1l mleka – 3,51 zł
 •     chleb – 3,11 zł
 •     1 kg ryżu – 5,79 zł
 •     jajka 12 sztuk – 8,45 zł
 •     1 kg sera – 31,42 zł
 •     1 kg piersi z kurczaka 28,36 zł
 •     1 kg ziemniaków – 2,89 zł
 •     1,5 l wody – 3,82 zł
 •     obiad w restauracji – od 27 zł
 •     piwo w restauracji – 8 zł
 •     butelka wina – 19,30 zł
 •     lokalne piwo – 3,86 zł
 •     paczka papierosów Marlboro 13,78 zł
 •     1 l benzyny – 5,88 zł

Praca

Podjęcie zatrudnienia w Chorwacji wiąże się z szeregiem obowiązków, które trzeba najpierw dopełnić. Chodzi przede wszystkim o uzyskanie zezwolenia na pracę lub służbowego zezwolenia niezbędnego do wykonania czynności służbowych. Żaden cudzoziemiec nie może podjąć pracy, jeśli nie uzyska zgody na pobyt tymczasowy (chyba, że ustawa stanowi inaczej).

Warto mieć świadomość, że w Chorwacji praktykowany jest system określania ilości zezwoleń na pracę, tzw. kwot. Każdego roku tamtejszy rząd podejmuje decyzję o ilości zezwoleń na pracę z podziałem na nowe zezwolenia i przedłużenie wcześniejszych. Dodatkowo mogą być ustalone liczby zezwoleń na prace sezonowe z uwzględnieniem ich rodzaju i branży.

Wspomniane limity nie dotyczą jednak wielu grup pracowników, w tym m.in.: dziennych migrantów z sąsiednich krajów, personelu kierowniczego, pracowników i członków rodzin obcokrajowców, cudzoziemców, którzy pełnią kluczowe funkcje w spółkach handlowych, delegaturach i przedstawicielstwach, nauczycielom i wykładowcom uczącym w szkołach języka mniejszości narodowych, zawodowym sportowcom lub działaczom sportowym pracującym w Chorwacji na podstawie zawartych umów.

Ponadto może być udzielone zezwolenie służbowe na pracę. Stosuje się je wobec:

 • założycieli spółek handlowych wpisanych do rejestru sądowego, które realizują działalność gospodarczą w Chorwacji,
 • rzemieślników mających zarejestrowaną działalność w Chorwacji,
 • osób wykonującym wolne zawody, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Republice Chorwacji,
 • osób świadczącym usługi w imieniu zagranicznego pracodawcy.

Należy zauważyć, że w ostatnim czasie w Chorwacji panuje bardzo duże bezrobocie. Nie mniej jednak można znaleźć zatrudnienie w sektorze usług turystycznych. Poszukiwani są również kelnerzy i kucharze. Niekiedy jest szansa na znalezienie zatrudnienia w budownictwie lub przy oprowadzaniu zagranicznych wycieczek.

Telefony alarmowe

 • Policja – 192
 • Straż pożarna – 193
 • Pogotowie – 194
 • Pomoc drogowa – 1987
 • Centrum dyżurne – 112

Placówki MSZ

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji
Ambasador Pełnomocny i Nadzwyczajny: Maciej Szymański
Chorwacja, Zagrzeb, Krležin Gvozd 3, 10000
Tel.: +38514899444 Tel. dyżurny: +38598359796
zagrzeb.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.zagrzeb.msz.gov.pl

Placówka MSZ znajduje się takze w Opatiji

Godziny pracy urzędów i sklepów

Sklepy w Chorwacji pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00, a w soboty od 8:00 do 14:00 lub 15:00. Większe placówki handlowe są czynne nawet i do godz. 22:00. Niektóre sklepy pracują przez całą dobę.

Z kolei urzędy i większość firm nie związanych bezpośrednio z turystyką pracuje od poniedziałku do piątku od 8:30 do 15:30.

Język

Językiem urzędowym jest chorwacki, ale oprócz niego można się też porozumieć po serbsku i włosku.

Pozostałe artykuły nt. tego miasta znajdziesz rozwijając MENU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.