Wjazd i pobyt

Do Odessy można się dostać na podstawie ważnego paszportu bez konieczności posiadania wizy wjazdowej. Na granicy polsko – ukraińskiej otrzymuje się tzw. dokument migracyjny, który upoważnia do przebywania na terytorium Ukrainy do 90 dni w ciągu 6 miesięcy z możliwością przedłużenia pobytu do 90 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy. Dokument trzeba okazać przy wyjeździe z Ukrainy, w przeciwnym wypadku celnicy mogą ukarać mandatem.

Zdrowie

Osoby udające się na na Ukrainę, powinny zaszczepić się przeciwko żółtaczce.

Stan sanitarno – epidemiologiczny na Ukrainie nie jest najlepszy, o czym świadczy coroczny wzrost zachorowań na gruźlicę i AIDS. Warto też zabrać ze sobą leki na żołądek. Pod żadnym pozorem nie wolno spożywać nieprzegotowanej wody. Latem można też paść ofiarą duru brzusznego i żółtaczki. W regionach północnych w dalszym ciągu utrzymuje się wysokie promieniowanie po katastrofie w Czarnobylu.

Zanim udamy się na Ukrainę, trzeba wykupić specjalne ubezpieczenie zdrowotne. Honorowane są jedynie te polisy, które sprzedaje Państwowa Asekuracyjna Spółka Akcyjna Ukrainmedstrach (nowa nazwa PROSTO). Ubezpieczenia te można też nabyć na granicy lub od podmiotów, z którymi wspomniana Spółka podpisała stosowną umowę. Trzeba przy tym pamiętać, że zarówno za leki, jak i za opiekę lekarską obcokrajowiec musi uiścić stosowne opłaty. Wyposażenie ukraińskich szpitali jest bowiem wyjątkowo złe.

Cło

Polacy mogą swobodnie wwozić na Ukrainę i wywozić z jej terenu kwotę do 10 000 euro. Wystarczy zadeklarować ją ustnie na granicy. Kwotę wyższą niż 10 000 euro trzeba zadeklarować pisemnie. Przy jej wywozie należy okazać dokumenty z banku potwierdzające wypłatę tej kwoty.

Jeśli zaś chodzi o ukraińską walutę (hrywna), to można ją wwozić i wywozić w wysokości do 15000 jedynie na deklaracje ustną. Sumy w wysokości 15000-50000 hrywien muszą być zadeklarowane pisemnie. W przypadku kwot powyżej 50000 hrywien należy uzyskać zgodę Narodowego Banku Ukrainy na wywóz.

Dla kierowców

Udając się na Ukrainę warto pamiętać, że konieczne jest poruszanie się samochodami z oryginalnymi tabliczkami znamionowymi. W przeciwnym wypadku dochodzi bardzo często do kwestionowania ich legalności zarówno przez ukraińskich celników, jak i milicję drogową. W przypadku, gdy poruszamy się autem z legalnie zamontowanymi zastępczymi tabliczkami znamionowymi, musimy mieć stosowne zaświadczenie przetłumaczone na język rosyjski. W sytuacji, gdy tabliczki są nieczytelne, noszą ślady przeróbek, to samochód może zostać zatrzymany, a przeciwko jego właścicielowi zostanie wszczęte postępowanie karne. W skrajnym przypadku dochodzi do orzeczenia przepadku auta.

Osoby poruszające się nie swoim samochodem, muszą mieć przetłumaczoną na język ukraiński umowę użyczenia. Winna być ona sporządzona przez polskiego notariusza.

Stan dróg na Ukrainie jest bardzo zły. W dodatku oznakowanie ulic w miastach jest mylne. Brakuje drogowskazów i oznakowania miejscowości. Z tego też względu lepiej wystrzegać się jazdy po zmroku. Uwaga ta dotyczy nie tylko obszarów niezabudowanych, ale i głównych miast (chociażby Lwowa czy Odessy). Na środku głównych ulic znajdują się ogromne dziury. Trzeba bardzo uważać, aby w nie nie wpaść.
Należy pamiętać, że obywatel Polski ma prawo przebywać na Ukrainie do 180 dni, ale samochód może użytkować do 60 dni. Po tym czasie auto musi opuścić Ukrainę. Możliwe jest też przeprowadzenie odprawy czasowej.
Ukraińskie przepisy drogowe są bardzo zbliżone do polskich, aczkolwiek najistotniejsza różnica wynika z ograniczeń prędkości. W ukraińskich miastach można jechać z maksymalną prędkością 60 km/h, w terenie zabudowanym – 70 km/h, a w terenie niezabudowanym – 110 km/h. Trzeba też pamiętać, że na Ukrainie zabroniona jest jazda pod wpływem alkoholu. Za złamanie tego zakazu grozi mandat karny lub utrata prawa jazdy od roku do 3 lat.

Telefony kierunkowe

 • Telefon kierunkowy na Ukrainę – 00380
 • Telefon kierunkowy do Odessy – 482

Waluta

Na Ukrainie obowiązuje hrywna (UAH), dzieląca się na 100 kopiejek.

Orientacyjne ceny wybranych produktów w PLN

 •     1 l mleka – 2,41 zł
 •     chleb – 1,07 zł
 •     1 kg ryżu – 2,99 zł
 •     jajka 12 sztuk – 3,57 zł
 •     1 kg sera – 17,42 zł
 •     1 kg piersi z kurczaka 10,86 zł
 •     1 kg ziemniaków – 1,23 zł
 •     1,5 l wody – 1,53 zł
 •     obiad w restauracji – od 16,90 zł
 •     piwo w restauracji – 2,60 zł
 •     butelka wina – 7,80 zł
 •     lokalne piwo – 1,34 zł
 •     paczka papierosów Marlboro 3,64 zł
 •     1 l benzyny – 3,16 zł

Praca

Od czasu Pomarańczowej Rewolucji Ukraina przeżywa szybki i intensywny rozwój. Z tego względu potrzebni są menadżerowie wszystkich szczebli i rodzajów. Oprócz nich pracę znajdą przedstawiciele handlowi, specjaliści ds. sprzedaży, specjaliści ds. produkcji, konsultanci, marketingowcy, osoby pracujące w reklamie i public relations.

Aby ubiegać się o zatrudnienie na Ukrainie, niezbędne jest uzyskanie specjalnego zezwolenia. Wydaje się je, gdy w danym kraju lub regionie nie ma pracowników ukraińskich zdolnych do wykonania danej pracy lub w przypadku, gdy istnieje uzasadniona konieczność zatrudnienia pracownika z zagranicy. O zezwolenie nie muszą się jednak ubiegać osoby zamieszkałe na stałe na Ukrainie.

O pozwolenie występuje pracodawca. Opłata za rozpatrzenie wniosku wynosi 30-krotność minimalnego dochodu nie podlegającego oprocentowaniu. Na rozpatrzenie czeka się 30 dni; pozwolenie jest wydawane na rok z możliwością przedłużenia na maksymalnie 4 lata. Po tym czasie wymagana jest półroczna przerwa w zatrudnieniu, po czym ponownie można się ubiegać o zezwolenie na zatrudnienie.

Telefony alarmowe

 • policja – 02
 • pogotowie ratunkowe – 03
 • straż pożarna – 01
 • pomoc drogowa – 03 22 27 01 12
 • pomoc drogowa dla posiadaczy książeczki Międzynarodowej Pomocy Samochodowej – 27 21 12

Placówki MSZ

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie
ambasador: Henryk Litwin
Ukraina, Kijów, Jarosławiw Wał 12, 01901
Tel.: +38 044 2300750 Tel.: +38 044 2300700 Tel. dyżurny: +380 44 284 00 33 Faks: +38 044 2706336
kijow.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.kijow.msz.gov.pl

Instytut Polski w Kijowie
I radca – dyrektor IP: Jarosław Godun
Ukraina, Kijów, Bohdana Chmielnickiego 29/2 of.17, 01-030
Tel. dyżurny: +380 44 278 16 01 Faks: + 380 44 288 02 86
kijow.ip.sekretariat@msz.gov.pl
www.polinst.kiev.ua

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie
Ukraina, Kijów, B. Chmielnickiego 60, 01901 Kijów
Tel. dyżurny: +38044 284 00 33 Faks: +38044 234 99 89
www.kijow.msz.gov.pl

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie
Konsul Generalny: Jarosław Drozd
Ukraina, Lwów, Iwana Franki 108, 79011
Tel.: +380 32 2957940 Tel.: +380 32 2957955 Tel.: +380 32 2957990 Tel. dyżurny: +380 952600200 Faks: +380 32 2957980
lwow.kg.sekretariat@msz.gov.pl
www.lwow.msz.gov.pl

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie
konsul generalny: Joanna Strzelczyk
Ukraina, Odessa, Uspieńska 2/1, 65014
Tel.: +38 048 7182480 Tel. dyżurny: +38 050 4923575 Faks: +38 048 7227701
odessa.kg.sekretariat@msz.gov.pl
www.odessa.msz.gov.pl

Inne miasta, w których znajdują się placówki MSZ:
Charków, Łuck, Winnica (Sewastopol – działanie zawieszone)

 

Godziny pracy urzędów i sklepów

Urzędy na Ukrainie są czynne w godzinach 9.00-18.00, przy czym przerwa obiadowa trwa z reguły od 13.00 do 14.00. Nieco rzadziej spotykana jest przerwa od 14.00 do 15.00.

Sklepy spożywcze działają w godzinach 8.00/9.00 – 19.00/20.00. Super – i hipermarkety funkcjonują do 24.00. W większych miastach można też spotkać sklepy całodobowe.

Język

Językiem urzędowym jest ukraiński, ale bez problemu można się porozumieć po rosyjsku.

Pozostałe artykuły nt. tego miasta znajdziesz rozwijając MENU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.