Muzeum Archeologiczne

To jedna z najstarszych placówek tego typu na całej Ukrainie. Muzeum powstało już w 1825 roku. Jego pierwotna funkcja polegała na gromadzeniu obiektów zabytkowych z północnych wybrzeży Morza Czarnego. Obecnie w Muzeum zebrano 160 tys. eksponatów, które pochodzą nie tylko ze wspomnianego regionu, ale i ze starożytnej Grecji czy Rzymu.

Co warto zobaczyć? Na pewno najlepszą kolekcję egipską, jaką posiada Ukraina. Do jej zbiorów zalicza się m.in. 11 trumien, 8 stel, 20 skarabeuszy, mumie ludzkie i zwierzęce, amulety oraz przedmioty codziennego użytku. Na uwagę zasługuje też mumia z nekropolii tebańskiej, papirus czy zmumifikowane ibisy.

Muzeum Chwały Partyzanckiej

Zostało zlokalizowane w miejscowych katakumbach, które powstały w tutejszych piaskowcach. Co ciekawe, nie grzebano w nich zmarłych. Katakumby służyły jako miejsce noclegu dla bezdomnych, złodziei, a nawet dla rewolucjonistów i partyzantów z czasów II wojny światowej. Ci ostatni właśnie tu mieli swój sztab, w którym przygotowywali akcje przeciw 16-tysięcznym siłom niemieckiego okupanta. Z tego też względu w katakumbach zlokalizowano Muzeum Chwały Partyzanckiej.

Muzeum A. Puszkina

Aleksander Puszkin jest związany z Odessą, bowiem został tu zesłany w 1823 roku pod opiekę Woroncowa. To w tym mieście zaczął pisać “Eugeniusza Oniegina”. Pomnik poety znajduje się przez miejskim ratuszem.

Muzeum Sztuki Zachodniej i Wschodniej

Znajduje się w neobarokowym pałacu Płatona Abuzy. Budynek powstał wg projektu Ottona Ludwiga w latach 1856 – 1858. W tej chwili mieści się w nim Muzeum Sztuki Zachodniej i Wschodniej, które zgromadziło np. Bardzo interesującą kolekcję starych ikon i przykłady XIX – wiecznego malarstwa rosyjskiego. Spośród nich warto wymienić takie perełki, jak obrazy rubensa, Caravaggia czy Fransa Halsa.

Muzeum A. Mickiewicza

Adam Mickiewicz został zesłany do Odessy w 1825 roku. Pozostało po nim sporo pamiątek, jak chociażby specjalna tablica, którą wmurowano w dom, w którym mieszkał.

Poeta poznał w Odessie adresatkę swoich erotyków, E. Szewiotową, u której spotykali się polscy emigranci oraz K. Sobańską, kochankę ówczesnego szefa policji carskiej. Poza tym pisał wtedy Sonety krymskie. Nic zatem dziwnego, że liczne związki polskiego wieszcza narodowego z Odessą, musiały zostać utrwalone w pamięci potomnych.

Muzeum Historii Morskiej

Muzeum funkcjonuje w budynku po byłym Klubie Angielskim (1841 r.). Obecnie trwa jego odnowa i odbudowa kolekcji, co wiąże się z pożarem z 2004 roku, który strawil część budynku i zbiorów muzealnych.

Pozostałe artykuły nt. tego miasta znajdziesz rozwijając MENU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.