Historia Monachium

Na obecnych ziemiach należących do Monachium jako pierwsi pojawili się Benedyktyni. To właśnie od mnichów wywodzi się nazwa miasta.

Najwcześniejsza pisemna wzmianka o Monachium pochodzi z 1158 roku. Mówi się w niej o założeniu osady przez Henryka Lwa. Zaledwie 17 lat później ośrodek uzyskał prawa miejskie. W 1180 r. Monachium wraz z całą Bawarią trafiły we władanie rodu Wittelsbachów. Od tego czasu odnotowuje się dość prężny rozwojów miasta, szczególnie iż jego mieszkańcy zaczęli handlować solą. W 1255 r. Monachium stało się stolicą Górnej Bawarii.

Sto lat później zostało zdziesiątkowane przez zarazę. Równie tragiczne wydarzenia miały miejsce w XX wieku, kiedy to w wyniku wojen tutejsza ludność umierała z głodu. Poniekąd wynikało to z faktu, iż Monachium było jednym z głównych bastionów nazizmu. W owym czasie powstało wiele budynków, które cieszyły się ponurą sławą, jak choćby Führerbauten (budynki Führera). Poza tym niedaleko od miasta znajduje się Dachau, który stał się pierwszym obozem koncentracyjnym. Niestety, na tym nie koniec tragicznych opowieści związanych z Monachium. Kiedy w 1972 r. odbywały się tu Igrzyska Olimpijskie, do wioski olimpijskiej przedostali się palestyńscy terroryści, którzy zamordowali 11 izraelskich sportowców. Wydarzenie to miało tym bardziej symboliczny charakter, iż izraelscy sportowcy pojawili się po raz pierwszy od II wojny światowej na tak ważnej imprezie w Niemczech.

W mieście przeważa współczesna zabudowa, co jest wynikiem wielu nalotów sił alianckich podczas ostatniej wojny. Z drugiej strony turyści mogą podziwiać wiele obiektów w stylu secesyjnym, klasycystycznym, rokoko i barokowym, ponieważ Wittelsabchowie byli ogromnymi miłośnikami sztuki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.