Berlin historia

Historia Berlina rozpoczyna się w epoce kultury brązu, aczkolwiek wtedy to tutejszy obszar zamieszkiwały rożne plemiona. W rzeczywistości pierwsi Germanie pojawili się tutaj w XII – XII w. p.n.e.

Znacznie bardziej współczesne wydarzenia związane z Berlinem należy datować na 1237 rok. Z tego to okresu pochodzą pierwsze wzmianki o mieście. Siedem lat później powstał Berlin prawobrzeżny, zwany tez północnym. W 1307 roku dla obydwu części miasta wybudowano wspólny ratusz.

W kolejnych stuleciach miasto było siedzibą i rezydencją elektorów oraz margrabiów magdeburskich. Natomiast w 1701 roku zostało stolicą za sprawą cesarza Fryderyka I. Od 1864 roku pełnił rolę stolicy Związku Północnoniemieckiego, a od 1871 zjednoczonych Niemiec.

Z miastem nierozerwalnie wiąże się działalność Adolfa Hitlera oraz powstanie i obalenie muru berlińskiego. W 1989 roku doszło do jego zburzenia, co zapoczątkowało trwający do dziś, proces łączenia dwóch części miasta i dwóch części Niemiec. Od 1991 roku mieście się tu stolica kraju.

Pozostałe artykuły nt. tego miasta znajdziesz rozwijając MENU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.