Ostrów Tumski

Bez żadnej przesady można stwierdzić, że Ostrów Tumski jest historyczną kolebką miasta. Jednocześnie jest to jedyna w chwili obecnej wyspa na Warcie, która znajduje się na terenie Poznania. Ze stałym lądem łączą ją mosty.

Ostrów Tumski to nie tylko wyspa, ale i cenny zespół urbanistyczno – architektoniczny, który od 6 października 1982 roku figuruje w rejestrze zabytków. Do jego najważniejszych elementów zalicza się:

  • Bazylikę Archikatedralną świętych Apostołów Piotra i Pawła – to jedna z najstarszych świątyń w Polsce. W związku z wielokrotną przebudową można obecnie podziwiać wiele stylów architektonicznych, które mieszają się na jej fasadzie,

  • Pałac arcybiskupi będący siedzibą archidiecezji poznańskiej. Wywodzi się z XIV i XV wieku, aczkolwiek obecny kształt nadano mu w XIX wieku,

  • Kościół Najświętszej Marii Panny – powstał w XV wieku. Powszechnie uznaje się go za najlepiej zachowaną budowlę gotycką w mieście.

Katedra pw. św. Piotra i Pawła

Świątynia jest zaliczana do najstarszych polskich kościołów i katedr. Jako katedra figuruje już od 968 roku. Bazylika jest miejscem pochówku pierwszych władców Polski. Przypuszcza się również, że właśnie tu Mieszko I przyjął chrzest.

Stare Miasto

Na 21 ha położone jest Stare Miasto w Poznaniu. Zachwyca swoją lokalizacją i licznymi zabytkami, które się tam znajdują. Najcenniejsze z nich to Ratusz, Odwach, kościół podominikański, kościół Katarzynek, kościół Najświętszej Krwi Pana Jezusa oraz Bazylika Farna, czyli dawna świątynia pojezuicka.

Łazarz

Jest to część Poznania, znajdująca się na osiedlu Św. Łazarza. Jej najważniejszy element, czyli zespół urbanistyczno – architektoniczny znajduje się w rejestrze zabytków od 1982 roku. Do teog kompleksu można zaliczyć m.in. Lejek Łazarski, domy urzędnicze na Łazarzu, zespół mieszkalny przy ul. Karwowskiego, willa Paulę Steinbacha, sołtysówkę Adama Jeskego oraz kamienicę Suwalskich.

Cmentarz Jeżycki

Zabytkowa nekropolia, którą założono w 1905 roku. Na jej terenie znajduje się wiele cennych nagrobków. Warto tez zobaczyć Pomnik Wdzięczności postawiony ku czci ofiar I wojny światowej, powstania wielkopolskiego i wojny bolszewickiej z 1920 roku.

Twierdza Poznań – fortyfikacje

Jest to 18-elementowy zbiór fortyfikacji pochodzących z XIX i początku XX wieku. To trzeci tego typu system w Europie. Początkowo składał się z dwóch części: poligonalnej i fortowej, ale pierwszą z nich rozebrano jeszcze w XIX wieku. Z kolei twierdza fortowa zachowała się w bardzo dużej części. Większość jej obiektów jest własnością Poznania lub też prywatnych przedsiębiorców.

Ratusz

Pierwsze wzmianki o poznańskim Ratuszu pochodzą z dokumentów z 1313 roku. Dzisiaj budynek ten jest znany m.in. z koziołków, które po raz pierwszy zostały zainstalowane w połowie XVI wieku. Teraz koziołki bodą się zawsze o godz. 12.00.

Na przestrzeni wieków Ratusz ulegał licznym zniszczeniom, w pewnym momencie strawił go też pożar. Nic więc dziwnego, że do czasów współczesnych nie zachował się oryginalny wygląd budynku. Można za to podziwiać jego renesansowy wystrój i charakter.

Odwach

Budynek ten powstał w XVIII w. W pewnym momencie pełnił rolę Muzeum Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka, ale obecnie znajduje się tam Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Pozostałe artykuły nt. tego miasta znajdziesz rozwijając MENU.

1 komentarz dla: “Zabytki Poznania”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.