Choć rzadko kto ma tego świadomość, to pierwszych śladów osadnictwa na terenie dzisiejszego Poznania należałoby szukać już około 8900 – 8000 roku p.n.e. Wtedy to żyli na tym obszarze łowcy reniferów. Stałe osady pojawiły się jednak dopiero na przełomie V i IV tysiąclecie p.n.e. Około 2200 p.n.e. przybyli tu przedstawiciele ludności indoeuropejskiej. Dopiero w V wieku n.e. zjawili się Słowianie. Trzy stulecia później osiedlili się Polanie, którzy najprawdopodobniej założyli Ostrów Tumski. Już w X wieku Piastowie przyłączyli gród do swojego państwa, po czym ustanowili go jednym z miast stołecznych (obok Gniezna, Giecza i Ostrowa Lednickiego).

Bez wątpienia Poznań uchodzi za miasto ściśle związane z początkami naszej państwowości. Historycy przypuszczają, że to właśnie tu doszło do chrztu Mieszka I w 966 roku. Dwa lata później miasto stało się siedzibą Jordana, pierwszego biskupa Polski. Gród rozrastał się aż do 1039 roku, kiedy to został spalony przez Brzetysława I. Miasto utraciło pozycje polityczną, ale nie straciło roli ważnego ośrodka gospodarczego.

Kolejny okres prosperity przypada dopiero na czas po rozbiciu dzielnicowym, kiedy to Poznań został stolicą wielkopolskiej linii Piastów. Wtedy to doszło do lokacji miasta na prawie magdeburskim. Niestety niedługo później, po tragicznej śmierci króla Przemysła II, doszło do ponownego zastoju w mieście. Marazm trwał aż do wstąpienia na tron Władysława Jagiełły. W wyniku różnorodnych zdarzeń Poznań stał się ważnym węzłem komunikacyjnym, w którym przecinały się istotne szlaki handlowe. W efekcie miasto stało się przystanią dla wielu handlarzy, rzemieślników, ale i dla przedstawicieli szlachty czy duchowieństwa.

Rozwój Poznania został zatrzymany przez potop szwedzki, wojnę północną, wojnę o sukcesję polską, wojnę siedmioletnią i konfederację barską. Miasto było pustoszone raz za razem. Chwilową odwilż przyniosły lata działalności Komisji Dobrego Porządku oraz reformy zapoczątkowane przez Sejm Czteroletni. Niestety, wszystko to trwało zbyt krótko. W dodatku zostało zniweczone przez konfederację targowicką i kolejne rozbiory Polski. W wyniku II rozbioru Poznań znalazł się w rękach Prus.

Druga wojna światowa spowodowała aneks miasta do III Rzeszy Niemieckiej. W tym czasie dochodziło do tragicznych wydarzeń, bowiem masowo wysiedlano mieszkańców Poznania, w szczególności Żydów i Polaków. Część z nich trafiła do obozów pracy.

Pozostałe artykuły nt. tego miasta znajdziesz rozwijając MENU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.