Mało kto wie, że najstarsze ślady człowieka pochodzą sprzed 50 tysięcy lat. Co więcej, w pomroce dziejów giną również początki miasta. Do czasów współczesnych dotrwała natomiast legenda o księciu Kraku i Wandzie, która nie chciała Niemca.

Prawda jest jednak taka, iż początków Krakowa należy upatrywać w VII bądź VIII stuleciu, kiedy to miasto zostało stolicą państwa Wiślan. Następnie zostało włączone przez Mieszka I w skład tworzącej się Polski. Już w 1000 roku Kraków stał się stolicą biskupstwa, a czterdzieści lat później Kazimierz I Odnowiciel przeniósł tu swoją siedzibę z Gniezna i Poznania. W 1076 roku Bolesław II Śmiały został koronowany na króla Polski w katedrze na Wawelu. Trzy lata później w kościele na Skałce musiał oddać koronę i uciec na Węgry. W kolejnych latach siedziba książęca została przeniesiona do Płocka, ale już w testamencie Krzywoustego znajduje się adnotacja dotycząca ustanowienia dzielnicy senioralnej w Krakowie i określenie tego miasta za najważniejszy ośrodek życia politycznego w kraju. Z czasem miasto stało się stolicą zjednoczonego królestwa. Funkcję tą pełniło do końca XVI stulecia.

Nie da się ukryć, że na czas panowania Jagiellonów przypada najpomyślniejszy okres w dziejach Krakowa. Wtedy to doszło do rozbudowy Akademii Krakowskiej oraz rozszerzenia jej działalności oświatowej o wydział teologiczny. Ponadto przebudowano Wawel, zbudowano Kaplicę Zygmuntowską, na wieży zawisł dzwon Zygmunta. Niestety, kres temu wszystkiemu położyło oblężenie z 1655 roku. Zapoczątkowało ono kryzys gospodarczy i kulturalny w mieście. W 1772 roku granica zaboru austriackiego została ustanowiona w pobliżu Wawelu, w związku z czym praktycznie odcięto Pogórze od Krakowa. Tragiczne chwile dosięgły też miasto w momencie upadku insurekcji kościuszkowskiej. W 1795 roku dawny gród Kraka został wcielony do Austrii.

W czasie zaborów miasto uchodziło za symbol i ostatnią ostoję polskości. Najprawdopodobniej wynikało to nie z faktu, iż Kraków wchodził w latach 1809 – 1815 w skład Księstwa Warszawskiego, ale z tego iż w latach 1815 – 1846 był formalnie wolnym miastem. Pozostawał jednak pod kontrolą zaborców. Nasilenie działań niepodległościowych nastąpiło za sprawą Józefa Piłsudskiego. 31 października 1918 roku Kraków uwolnił się od zaborców.

Pozostałe artykuły nt. tego miasta znajdziesz rozwijając MENU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.