ostra brama wilno

Katedra św. Stanisława

Katedra św. Stanisława to bez wątpienia najważniejszy kościół Wilna. To właśnie w tej świątyni odbywały się wybory biskupów, uroczyste nabożeństwa, koronacje wielkich książąt litewskich. Zawierano też potajemne małżeństwa (Zygmunt August i Barbara Radziwiłłówna). Wreszcie to tutaj pochowano Aleksandra Jagiellończyka, Elżbietę Habsburżankę i Barbarę Radziwiłłównę (żony Zygmunta Augusta) oraz serce króla Władysława IV Wazy.

Katedra św. Stanisława - Wilno - zabytki

Ostra Brama w Wilnie - zabytek

Ostra Brama

Ostra Brama wraz z przylegającym do niej fragmentem muru obronnego stanowi obecnie jedyną pamiątkę po dawnych fortyfikacjach miejskich. Jest to brama miejska w stylu gotyckim, która została wybudowana w latach 1503-1522.

W jej wnętrzu znajduje się kaplica ostrobramska, powstała w stylu klasycystycznym. Wzniesiono ją w 1829 r. Kaplica cieszy się dużą popularnością wśród wiernych, bowiem znajduje się w niej obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej Królowej Korony Polskiej (Matki Boskiej Miłosierdzia). Uchodzi za cudowny obraz.

Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu

Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie

Kościół św. Piotra i Pawła oraz klasztor augustianów są wotum dziękczynnym za pomyślne zakończenie wojny z Rosjanami. Ich fundatorem był hetman wielki litewski, Michał Kazimierz Pac, jeden z najbardziej wpływowych i najbogatszych magnatów w II połowie XVII wieku. Twórcami świątyni byli Jan Zaor i Giovanni Battista Fredani. Wyszukane sztukaterie są autorstwa Pietro Pertiego oraz Giovanniego Gallego. Na uwagę zasługują również malowidła iluzjonistyczne Michelangelo Palloniego.

Uniwersytet Wileński

Już w 1570 r. w Wilnie powstało pierwsze kolegium jezuickie. Dziewięć lat później Stefan Batory przekształcił je w Uniwersytet Wileński. W późniejszych latach szkołą działała pod rozmaitymi nazwami np. Szkoła Główna Litewska, Szkoła Główna Wileńska, Imperatorski Uniwersytet Wileński. Do 15 grudnia 1939 r. nosiła nazwę Uniwersytetu im. Stefana Batorego. Później (aż do 1989 r.) jej patronem był znany litewski działacz komunistyczny Vincas Kapsukas-Mickevicius.

Na uniwersytecie w Wilnie studiował m.in.: Adam Mickiewicz, Józef Ignacy Kraszewski, Tomasz Zan, Juliusz Słowacki, a także ukraiński wieszcz Taras Szewczenko.

Wieża Giedymina

Wieża Giedymina to pamiątka po Zamku Górnym wybudowanym przez Giedymina na miejscu starej warowni. Od 1960 r. znajduje się tutaj Muzeum Zamku Wileńskiego.

Trzy Krzyże.

Na Górze Trzykrzyskiej postawiono trzy białe krzyże. Po raz pierwszy uczynili to franciszkanie około 1636 roku. W 1740 roku zmurszałe krzyże zamieniono nowymi, które przetrwały do 1869 roku. Chociaż rozpadły się ze starości, to jednak władze rosyjskie nie zezwoliły na ich odbudowę. Dopiero w 1916 roku możliwe było postawienie krzyży betonowych wykonanych według projektu Antoniego Wiwulskiego. Przetrwały zaledwie do 1951 roku, kiedy to władze radzieckie nakazały wysadzenie ich w powietrze. Nowe krzyże postawiono w 1989 roku.

Pozostałe artykuły nt. tego miasta znajdziesz rozwijając MENU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.