Historycy przypuszczają, że dzieje Warszawy sięgają XII lub XIII wieku, kiedy to powstał tu dwór książąt mazowieckich Jazdów (obecnie Ujazdów). Lokację grodu datuje się na ok. 1300 rok. W tym też czasie zbudowano kościół św. Jana. W 1321 roku Warszawa stała się siedzibą kasztelanii. W 1376 r. obrady zainicjowała rad miejska, zaś kilka lat później miasto otoczono murami obronnymi. Warto dodać, że w tym czasie gród stawał się istotnym ośrodkiem politycznym i religijnym.

W XVI wieku rola stolicy zdecydowanie wzrosła. Wystarczy wspomnieć, że stała się ona miejscem obrad sejmów koronnych i elekcji. Na przełomie XVI i XVII wieku Zygmunt III Waza przeniósł tu swoją siedzibę. Uznał też Warszawę za stolicę Polski. Z biegiem lat powstały tu kolejne rezydencje królewskie, książęce i magnackie. Wystarczy wspomnieć o Pałacu Kazimierzowskim, Wilanowie i Łazienkach. Oprócz tego powstały dwory magnatów, m.in. Jabłonowskich, Lubomirskich, Krasińskich. W epoce stanisławowskiej powstały też place w kształcie gwiazdy, m.in. Plac Unii Lubelskiej, Zbawiciela, Na Rozdrożu. W tym czasie miasto stało się ważnym ośrodkiem kultury i nauki. Organizowano tzw. obiady czwartkowe w Łazienkach.

Kiedy stolica znajdowała się pod zaborami na jej terenie dochodziło do licznych walk. Wystarczy wspomnieć o obronie szańców na Woli czy bitwie pod Olszynką Grochowską. Z drugiej jednak strony można mówić o stworzeniu Placu Bankowego, Wareckiego, Teatralnego i Trzech Krzyży. Dochodzi do tego wytyczenie Alej Jerozolimskich i ujednolicenie zabudowy Nowego Światu. Wzniesiono też liczne gmachy rządowe, obiekty oświatowe, budynki użyteczności publicznej, jak chociażby Teatr Wielki, Uniwersytet Warszawski. Gruntownej przebudowie uległ też Pałac Namiestnikowski i Belweder. W dodatku rozbudowano infrastrukturę techniczną: sieć gazową, wodociągową, kanalizacyjną i filtry miejskie. Postawiono kolejne mosty (Kierbedzia i Poniatowskiego).

Ambitne plany rozbudowy stolicy zniweczył wybuch II wojny światowej. Już we wrześniu 1939 roku Warszawa doznała poważnych zniszczeń. Jeszcze gorsze skutki przyniosło powstanie w getcie i powstanie warszawskie. Po wojnie powołano Biuro Odbudowy Stolicy, które koordynowało prace przy mozolnej odbudowie miasta. Część dzielnic udało się dokładnie odbudować, ale równie wielu nie udało się zrekonstruować. Na miejscu zniszczonych budowli powstały więc nowe, takie jak chociażby Pałac Kultury i Nauki. Bardzo ważnym wydarzeniem było też otwarcie trasy W – spod Placu Zamkowego.

Pozostałe artykuły nt. tego miasta znajdziesz rozwijając MENU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.