Historia Moskwy

Archeolodzy i historycy zgodnie podkreślają, że najwcześniejsze osadnictwo na terenach dzisiejszej Moskwy, datuje się na IV-III w. p.n.e. Znacznie później, bo w IX stuleciu pojawiła się tu osada muromska, która ok. 862 roku została przyłączona do Rusi. Jeśli chodzi o najstarszy zachowany zapis dotyczący Moskwy, to pochodzi on z 1147. Zapisek ten dotyczy rozkazu wydanego przez Jurija Dołgorukija, który nakazał zbudowanie na Wzgórzu Borowickim drewnianej baszty, która zapoczątkowała kreml moskiewski. W 1237 roku baszta została zdobyta i częściowo zniszczona przez Batu-chana.

Od 1283 roku mieści się tu stolica Księstwa Moskiewskiego. Jego pierwszym władcą był Daniel, założyciel moskiewskiej linii Rurykowiczów. Kilkadziesiąt lat później osiadł tu metropolita Rusi, Piotr. Trzeba przyznać, że w tym czasie miasto przeżywało burzliwy rozwój i – co ciekawe – tutejsi władcy szybko przejęli zwierzchnictwo nad pozostałymi księstwami ruskimi, aczkolwiek obejmowali władzę we Włodzimierzu i tytułowali się wielkimi książętami włodzimierskimi a nie moskiewskimi.

Kolejne lata świetności Moskwy przypadają na upadek Konstantynopola. Współczesna stolic Rosji zaczęła pełnić w owym czasie rolę spadkobierczyni tradycji Bizancjum. Znaczenie to wzrosło jeszcze w momencie, gdy Iwan III zawarł ślub z Zofią Paleolog,bratanicą ostatniego cesarza bizantyjskiego Konstantyna XI Dragazesa. Oprócz tego przejęto bizantyjskiego dwugłowego orła, który stał się herbem państwa oraz bizantyjskiego ceremoniał dworski.

Miasto dość szybko się rozrastało, zostało również centrum handlowym, rzemieślniczym i kulturalnym Rusi. W XVI wieku twierdza kremlowska została otoczona murem, którego ruiny przetrwały po dziś.

Początek XVII wieku przyniósł Wielką Smutę i wybuch wojny polsko – rosyjskiej. Początkowo szala zwycięstwa znajdowała się po stronie oddziałów polskich (bitwa pod Kłuszynem), które pod wodzą hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego wkroczyły do stolicy Rosji, okupując ją do 1612. W tym też roku wybuchło powstanie mieszczan moskiewskich nie mogących się pogodzić z polską okupacją. Kolejne bitwy doprowadziły do rozbicia polskich oddziałów.

Istotnym wydarzeniem w XVII wieku był również wybór Michaiła Romanowa na cara Rosji. Zapoczątkował on nową dynastię, która rządziła krajem aż do 1917 roku.

Chociaż w 1712 roku car Piotr I przeniósł stolicę kraju z Moskwy do nowopowstałego Sankt Petersburga, to jednak nie osłabiło to znaczenia miasta. W dalszym ciągu stanowiło ono centralny ośrodek państwa rosyjskiego.

Do kolejnych tragicznych wydarzeń w dziejach miasta doszło w XIX wieku, kiedy to Moskwa była okupowana przez armię napoleońską. Rosjanie, chcąc w specyficzny sposób ochronić miasto, nakazali swoim więźniom spalenie Moskwy. W wyniku ogromnego pożaru aż 70% budynków zostało doszczętnie zniszczonych.

XX wiek również obfitował w wiele istotnych wydarzeń. W marcu 1918 roku bolszewicki rząd przeniósł swą siedzibę do Moskwy. W czasie II wojny światowej udało się ocalić miasto tylko dzięki bitwie moskiewskiej. Po II wojnie światowej Moskwa nadal się rozwijała, była głównym ośrodkiem w ZSRR. Po jego rozpadzie i tzw. puczu sierpniowym (19-21 sierpnia 1991) została stolicą niepodległej Federacji Rosyjskiej.

Pozostałe artykuły nt. tego miasta znajdziesz rozwijając MENU.

1 komentarz dla: “Historia Moskwy”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.