Hanower historia

Historia Hanoweru sięga XII wieku, kiedy to Henryk Lew wybrał to miejsce na swoją rezydencję. Powstała tu osada handlowa, o której pierwsze wzmianki pojawiły się w 1163 roku. Niespełna 80 lat później osadę zastąpiło miasto. W XIV wieku zostało członkiem Ligi Hanzeatyckiej. W kolejnych wiekach miastem rządziła dynastia hanowerska spowinowacona z władcami Wielkiej Brytanii. Wystarczy wspomnieć, że jeden z miejscowych arystokratów, syn elektorki Zofii, zasiadł na angielskim tronie jako Jerzy I.

W 1866 roku miasto przeszło w ręce Prus. Rozwijało się dość prężnie, co sprawiło, że już w I połowie XIX wieku było ważnym ośrodkiem przemysłowym. Ostatecznie fabryki, zabudowania i zabytki uległy zniszczeniom podczas bombardowań aliantów w czasie II wojny światowej. Z centrum zniknęło ok. 80% zabytków.

Pozostałe artykuły nt. tego miasta znajdziesz rozwijając MENU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.